Projekta progress uz 2014. gada oktobri

  • Projekta progress uz 2014. gada oktobri:
  • 2013. gada nogalē tika noslēgta iepirkuma procedūra un paziņots uzvarētājs par projektā paredzēto iekārtu piegādi. Šobrīd ir noslēgts iekārtu piegādes līgums, par ko saņemts pozitīvs atzinums no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras.
  • 2014. gada oktobrī notiek ražošanas telpu būvniecībā. Tiek veikti maksājumi par iekārtām, atbilstoši noslēgtajam līgumam.