Projekta progress uz 2015. gada februāri

  • Projekta progress uz 2015. gada februāri:
  • Ar šo informējam, ka turpinās projekta „Augstas pievienotās vērtības investīcijas uzņēmumā SIA „Bairons LBC”” īstenošana SIA „Bairons LBC” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 24.03.2014 noslēgtā līguma ietvaros.
  • 2015. gada februāri notiek ražošanas telpu būvniecībā, kā arī tiek veiktas iekārtu piegādes, atbilstoši noslēgtajam līgumam.