Projekta progress uz 2015. gada maiju

  • Projekta progress uz 2015. gada maiju:
  • Ar šo informējam, ka turpinās projekta „Augstas pievienotās vērtības investīcijas uzņēmumā SIA „Bairons LBC”” īstenošana SIA „Bairons LBC” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 24.03.2014 noslēgtā līguma ietvaros.
  • 2015. gada maijā ir pabeigta ražotnes būvniecība un piegādātas visas iekārtas, kā arī uzņēmums ir izturējis Pārtikas un veterinārā dienesta pārbaudi, kas atļauj tam nodarboties ar gaļas produkcijas ražošanu.